Skip to main content

Maar hij kwispelde toch? Dit is een reactie die ik regelmatig van hondeneigenaren hoor wanneer hun hond agressie heeft ingezet. Veel mensen denken namelijk dat een kwispelende staart aangeeft dat de hond blij is. Dit is echter niet altijd zo.

Onze honden communiceren met hun hele lichaamstaal en de staart is hier een belangrijk onderdeel in. Zo is een brede kwispelende staart, een staart van een hond die meestal vriendelijk contact zoekt. Bij een hond met een breed kwispelende staart staan de oren vaak naar achteren en is de hond over het gehele lichaam ontspannen. Maar honden communiceren ook met hun staart als ze bang, onzeker of zelfs agressief zijn. Ga er dus niet altijd van uit dat een hond vriendelijk is als hij kwispelt.

Wat zegt de staart van jouw hond?

Geschreven door Marieke van der Burgt, gepubliceerd in D&D in

Ook de manier waarop honden kwispelen geeft informatie. Een Italiaans onderzoek uit 2007 toonde aan dat honden een verschil maken in de kant waarop ze kwispelen. Als honden naar hun eigenaar keken kwispelden de honden enthousiast en overwegend naar rechts. De honden waren blij om hun eigenaar te zien. Bij het zien van een onbekend persoon kwispelden de honden naar links, maar wel minder en rustiger. Dit zelfde was zichtbaar wanneer de hond een agressieve onbekende hond zag. De honden kwispelden dan wederom naar links.

Een hond kwispelt dus meer naar rechts als hij positieve emoties ervaart. Bij negatieve emoties beweegt de staart naar links. De richting van de kwispel toont ook weer aan wat er in de hersenen van de hond gebeurt. Als de linkerhelft van de hersenen van de hond actief is, dan kwispelt hij naar rechts. Is de linkerhelft actief, dan kwispelt de hond naar links. Later onderzoek toonde aan dat er een relatie was met de kwispel en de hartslag van de hond. Als de hond naar links kwispelde en dus negatieve emoties ervaart, dan was de hartslag hoger dan wanneer de staart naar rechts bewoog.

Hoge staart

Wanneer we kijken naar de lichaamstaal van de hond is het belangrijk om te kijken naar de lichaamshouding, de oren maar ook naar de staarthouding. Een hoge staarthouding toont aan dat de hond zich zeker voelt in de situatie. Een hond die een korte stijve hoge kwispel toont aan dat hij gespannen is. In combinatie met veel spierspanning in het gehele lichaam en rechtopstaande haren op de rug kan de hond zelfs snel overgaan naar agressie.

Lage staart

Bij een lagere staarthouding is de hond onzeker en is hij op zijn hoede. Zakt de staart nog lager en de staart is laag of tussen de achterpoten, dan is de hond angstig. Vaak heeft de hond een lagere lichaamshouding of een iets wat gebolde rug. Zie je een hond met een zeer lage staarthouding? Nader hem dan niet, kijk hem niet aan en geef hem wat ruimte, zodat de hond zich prettiger gaat voelen.

Rasverschillen

Ieder ras, maar ook ieder individu heeft een unieke staarthouding. Van sommige honden zijn de staarten sterk gekruld of heel kort. Door deze stand kan de hond vaak moeilijk met zijn staart communiceren. Er ontstaat dan vaak misscommunicatie omdat honden elkaar niet zo goed kunnen ‘lezen’. Dit geldt uiteraard ook voor ons. Ook wij kunnen niet zo goed zien hoe zo’n hond zich voelt.

Hulp bij het gedrag van uw hond?

Honden zijn niet allemaal hetzelfde. Mensen ook niet. Daarnaast spreken mensen en honden ook nog eens verschillende talen. Om plezierig met en naast elkaar te leven is goede communicatie tussen mens en hond beslist noodzakelijk. Dit gaat niet altijd vanzelf. Soms loopt het mis en wijzen de neus van u en uw hond letterlijk en figuurlijk een andere kant uit. Uw hond kan dan probleemgedrag gaan vertonen. Door gedragstherapie kan ik u en uw hond helpen.