Skip to main content

Wij hebben Tinley-gedragstherapeut Marieke benaderd voor hulp voor onze jonge Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Marieke heeft aan de hand van filmopnames en een uitgebreid vraaggesprek onze Toller geanalyseerd. Ze heeft ons hierna handvaten gegeven om Brandy beter te begrijpen en ze heeft de verbeterpunten met aanpak en uitleg op papier gezet. Wij konden dit thuis nog door konden lezen en in praktijk konden brengen.

Hulp voor onze Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Vervolg

We hebben veel tijd en energie gestopt in de training. De basis was dat Brandy ons weer ging vertrouwen, dit kost tijd en energie maar het resultaat is er. Brandy is met sprongen vooruit gegaan. De wekelijkse overleggen met Marieke hebben hier bij enorm geholpen. Brandy’s gedrag is nu sterker verbeterd dan wij hadden verwacht. Wij denken dat we nog meer verbetering zien wanneer we nog consequenter zijn. We hebben in ieder geval een heel fijn maatje in huis gehaald.

Wij willen Marieke hartelijk bedanken voor alle hulp. Wij raden andere mensen aan om contact op te nemen met Marieke van der Burgt.

Odin & Eva en Brandy onze Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Voorwaarden goede gedragstherapeut

Hondengedragstherapeut is geen beschermde titel. Iedereen mag zich zo noemen. Zoek daarom een betrouwbare gedragsdeskundige. Deze therapeut moet niet alleen kennis hebben van het gedrag van uw dier, maar moet vervolgens ook weten hoe dat gedrag veranderd kan worden. De gedragstherapeut moet u ook kunnen uitleggen wat de heropvoeding van uw hond precies inhoudt. Daarnaast moet hij of zij u bij de uitvoering hiervan ook (kunnen) begeleiden. Een waterdichte garantie dat u de juiste gedragstherapeut heeft gekozen heeft u natuurlijk nooit. Ik kan het risico op een verkeerde keuze wel aanzienlijk verkleinen door op een paar belangrijke zaken te letten:
  • Is de gedragstherapeut gediplomeerd?
  • Heeft de gedragstherapeut voldoende ervaring?
  • Werkt de gedragstherapeut samen met dierenartsen en eventuele andere gedragstherapeuten?
  • Is de gedragstherapeut aangesloten bij Tinley Gedragstherapie voor Dieren of een vergelijkbare professionele organisatie?
  • Is de gedragstherapeut bekend bij de SPPD (Stichting Platform van Professionele Diergedragstherapeuten)?