Skip to main content

Konijnen kunnen allerlei gedragsproblemen ontwikkelen. Enkele veel voorkomende problemen zijn agressie naar mensen of soortgenoten, onzindelijkheid, onrust en angst of knagen aan meubels of het hok. Veel gedragsproblemen bij konijnen ontstaan omdat er niet voldaan wordt in de natuurlijke behoeften van het dier.

Als konijnen onvoldoende kunnen bewegen, graven en knagen ontwikkelen ze vaak ongewenst gedrag. In sommige gevallen zijn  gedragstherapeutische adviezen nodig, maar in de meeste situaties kunnen algemene adviezen over sociaal contact en de behoefte aan meer ruimte en beweging de problemen oplossen. Veel gedragsproblemen bij konijnen kunnen dus voorkomen worden door voorlichting over de juiste omgang en huisvesting.

Gedragsproblemen bij konijnen voorkomen

Geschreven door Marieke van der Burgt, gepubliceerd in Ditjes & Datjes, augustus 2020
In het wild leeft een konijn in een gebied van zo’n 34 tennisvelden groot. Daar hupt, rent, springt, eet, graaft en socialiseert een konijn gedurende dag en nacht. Uit onderzoek van een aantal jaren geleden komt naar voren dat het gemiddelde gehouden konijn in Nederland 4 jaar oud wordt. Dit is ongeveer vergelijkbaar met de gemiddelde leeftijdsverwachting van een wild konijn dat aan allerlei gevaren blootstaat. Een konijn kan echter een leeftijd bereiken van zo’n 8 tot 13 jaar oud. Een van de oorzaken van de lage leeftijd van gehouden konijnen is een verminderd welzijn door de manier van huisvesten. Er zijn namelijk nog steeds veel konijnen die alleen leven, in een klein hok met uitzicht op de houten schutting. Verandering is dus noodzakelijk voor het welzijn van het dier.

Tip 1: Samen

Een konijn is een groepsdier en heeft een soortgenoot nodig om mee samen te leven. Samen met een soortgenoot voelt een konijn zich veiliger. Konijnen zijn overigens best kieskeurig als het aankomt op een partner om samen te leven. Een rammelaar (mannetje) en een voedster (vrouwtje) is vaak de beste combinatie. Laat bij voorkeur de beide dieren bij voorkeur op jonge leeftijd castreren.  Het samenwonen stimuleert natuurlijke gedragingen zoals bewegingsgedrag, verzorgingsgedrag en zelfs eetgedrag.

Tip 2: Ruimte

Een konijn is een echte sportatleet die tijdens een sprint wel een snelheid van 45 km per uur kan halen. Daarnaast heeft hij veel beweging nodig. Een hok is dus bedoeld als huis, vooral als slaapkamer en veilige schuilplek, maar niet geschikt voor de dagelijkse work-out. Naast een hok heeft een konijn dagelijks een paar uurtjes losloopruimte nodig; bijvoorbeeld een ren aan het hok, een afgezet stukje tuin of gang, maar het mag natuurlijk ook los in huis of tuin zijn.

Tip 3: Hooi

Een andere belangrijke behoefte heeft alles te maken met eten. Als een konijn hooi als hoofdvoeding eet, is dat goed voor zijn spijsvertering, zijn gebit en hij heeft gedurende de dag ook meer te doen: knagen en knabbelen. Niet alleen het opeten van voedsel zelf, maar ook het zoeken naar eten is een konijnendagtaak. Dit soorteigen gedrag kan gestimuleerd worden door bijvoorbeeld het aanbieden van hooiballen en bijvoorbeeld voerballen.

Meer artikelen lezen over konijnengedrag? Klik hier.