Hulp voor onze Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Wij hebben Tinley -gedragstherapeute Marieke benaderd voor hulp voor onze jonge Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Marieke heeft aan de hand van filmopnames en een uitgebreid vraaggesprek onze Toller geanalyseerd. Ze heeft ons hierna handvaten gegeven om Brandy beter te begrijpen. Ze heeft de verbeterpunten met aanpak en uitleg op papier gezet, zodat wij dit thuis nog door konden lezen en in praktijk konden brengen.

Vervolg

Na veel tijd, energie en vertrouwen in onze relatie met Brandy te stoppen, en natuurlijk tussendoor wekelijks overleg met Marieke, is Brandy met sprongen vooruit gegaan. De wekelijkse overleggen met Marieke hebben hier bij enorm geholpen. Brandy’s gedrag is nu sterker verbeterd dan wij hadden verwacht. Wij denken dat we nog meer verbetering zien wanneer we nog consequenter zijn. We hebben in ieder geval een heel fijn maatje in huis gehaald.

Wij willen Marieke hartelijk bedanken voor alle hulp en raden andere mensen aan hier zeker gebruik van te maken.

Odin & Eva en Brandy onze Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Locatie

Marieke van der Burgt
De Hemel 4
5465 RB Veghel – Zijtaart

Openingstijden

Alleen op afspraak

Neem contact op


Tel. 0413-852334
Tel. 06-21981822

info@mariekevanderburgt.nl

Aangesloten bij

Erkend door