Puppytest

Puppytest voor fokkers

Het gedrag dat een pup vertoont, wordt bepaald door enerzijds zijn erfelijk bepaalde aanleg en anderzijds de mate waarin hij is ingeprent c.q. gesocialiseerd, kortom de mate waarin hij te maken heeft gehad met verschillende wezens, zaken en situaties. Er zijn om deze reden ook geen geschikte en ongeschikte pups. De combinatie baas en hond is uiteindelijk beslissend voor het succes. Vele pups hebben hun weg gevonden naar een nieuw baasje door een puppytest.

Als onderdeel van een gedragsconsult is het normaal om honden te testen. Het testen van pups komt veel minder vaak voor, terwijl het nut van puppytesten al lang is bewezen. Een puppytest kan een waardevolle aanvulling zijn op de visie van de fokkers.

Ervaren fokkers hebben zelf vaak al een idee over het gedrag van hun pups. Zij hebben immers al 7 weken lang de pups kunnen zien opgroeien. Bij de uitslag van een puppytest kan dat worden bevestigd of kan de uitslag juist vanuit een andere visie worden geïnterpreteerd. Om deze reden laten steeds meer fokkers hun nestje testen voordat ze besluiten welke pup naar welke eigenaar gaat.

Locatie

Marieke van der Burgt
De Hemel 4
5465 RB Veghel – Zijtaart

Openingstijden

Alleen op afspraak

Neem contact op

Werkzaam bij

Erkend door